AXIANET OY

Taustaa

Axianet Oy syntyi vuonna 1996 palattuani Suomeen kymmenen vuoden jälkeen Kansainvälisesta Valuuttarahastosta, Washington DCstä. Axianetin juuret ulottuvat kuitenkin 1970-luvulle, jolloin perustin ensimmäisen yritykseni, sittemmin Axia Oyn.

Axia on kreikkaa ja tarkoittaa arvoa, arvoja ja arvokkuutta (dignity). Käsitteeseen liittyy läheisesti ihmisen ja inhimillisen elämän monimuotoisuuden kunnioitus, monikulttuurisuus ja diversiteetti.

Nimensä mukaisesti Axianet on sitoutunut sellaisiin arvoihin, joihin voimme yhdessä asiakkaittemme kanssa uskoa. Verkostossa toimivat asiantuntijat ovat tehneet pitkään kanssani yhteistyötä. Useimmiten myös asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja perustuvat vahvaan molemminpuoliseen luottamukseen ja rohkeuteen etsiä ennakkoluulottomia ratkaisuja. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta voidaan varmistaa muutosten saumaton integrointi olemassa oleviin järjestelmiin.

Monikulttuurisuuden ja diversiteetin johtaminen sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Axianetin hankkeiden ydin. Palvelut kattavat
• strategisen suunnittelun, toiminta/kehittämissuunnitelmien laatimisen ja toteuttamisen,
• menetelmien ja mittareiden kehittämisen sekä
• tulosten seurannan ja raportoinnin.
• Yleensä hankkeisiin liittyy intensiivistä johtamisvalmennusta.

Asiantuntijaverkostoon kuuluu mm. monipuolisen kansainvälisen työkokemuksen omaava työterveyslääkäri. Työkielet ovat suomi ja englanti, työterveysasioissa myös ranska.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti