JULKAISUT

KIRJAT


Voit tilata molempia kirjoja a`30 €  hintaan (+postimaksu) sähköpostitse osoitteesta leena.lahti@axianet.fi. Anna tilauksessasi tarkat postitus- ja laskutusosoitteet.

Monikulttuurinen johtaminen WSOYpro Ekonomia-sarja 2008


Kirjassa monikulttuurisen johtamisen tavoitteena nähdään yksilöiden ja organisaation hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja tuloksellisuuden edistäminen. Monikulttuurisuus on tärkeä johtamishaaste, koska vain hyvin ja oikeudenmukaisesti johdetut monimuotoiset organisaatiot pysyvät kilpailukykyisinä kansainvälistymisen pyörteissä. Päivittäisten päätösten ja toimintatavan on noudatettava johdon julistamia ihanteita myös paineen alla ja ristiriitatilanteissa hyvinkin erilaisten työntekijöiden motivoimiseksi.

Diversiteettiä tarvitaan kaikilla tasoilla ja tahoilla, mutta erityisesti johdossa. Monikulttuurinen työpaikka tarjoaa uusia perspektiivejä koko työyhteisölle, kunhan muutostilanne johdetaan viisaasti. Tähän pystyy parhaiten monimuotoinen ja monitaitoinen johto. Kirjassa esitetään kirjoittajan kehittämiä ja testaamia monikulttuurisen johtamisen menetelmiä, jotka kattavat koko henkilöstöjohtamisen kirjon rekrytoinnista koulutukseen, suoritusarviointiin ja palkitsemiseen.

Kirja on tarkoitettu yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden ylimmälle ja keskijohdolle sekä HR-osastoille.

(Etsin yhteistyökumppania kirjan kääntämiseksi ja kustantamiseksi englanniksi ja ranskaksi) "Erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe. Lahti on ottanut käsittelyynsä asian, johon yritysten on kansainvälistyvässä maailmassa pakko ottaa ennen pitkää kantaa. Kirjoittaja avaa osaavasti monikulttuurisen johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia omien vankkojen kokemustensa kautta." -Pro Oeconomia -yrityskirjakilpailun arvio

MONIKULTTUURINEN TYÖELÄMÄ 
Hyväksi ihmiselle, hyväksi bisnekselle. 
SanomaPro 2014

Miksi monikulttuurisuudesta pitää puhua, vai pitääkö? Miten diversiteetti vaikuttaa organisaation tulokseen ja tehokkuuteen? Miten monimuotoisuus työpaikoilla ilmenee ja miten sen kanssa tulee toimia? Kenellä on vastuu hyvän monikulttuurisuuden toteutumisesta? 


Nämä kysymykset ovat monelle esimiehelle ajankohtaisia eikä yksinkertaisia vastauksia helposti löydy. Monikulttuurisuus – diversiteetti – käsittää kansallisuuksien ohella laajan kulttuurien kirjon, joka säätelee työyhteisöjen arvoja ja toimintatapoja. Kyse on koko siitä paketista, jonka työntekijät tuovat mukanaan ammattitaitonsa ohella. Onnistuneeseen tuloksentekoon tarvitaan terveen järjen lisäksi paljon muuta: yhteiskuntavastuuta, tahtoa, ymmärrystä ja erityistaitoja. 

 Hyvin johdetun monimuotoisuuden on todettu edistävän organisaatioiden innovatiivisuutta ja joustavuutta, sekä herkkyyttä vastata markkinoiden ja asiakaskunnan tarpeisiin. Huonosti johdettuna se synnyttää helposti jännitteitä ja tehottomuutta. Päävastuu on esimiehellä, mutta vapaamatkustusoikeutta ei ole kellään muullakaan. Tämän tuovat konkreettisesti esille kirjassa haastatellut asiantuntijat, esimiehet ja muut työntekijät. Jokainen osallinen luo oman monikulttuurisen jalanjälkensä sanoillaan, teoillaan ja tekemättä jättämisillään. 

Teos on tarkoitettu esimiehille, työterveyden ja -suojelun ammattilaisille, työntekijöille ja ammatillisia taitoja opiskeleville, olivat he sitten kantasuomalaisia tai maahanmuuttajataustaisia. Se täydentää työpaikkojen perehdytyskansioita ja oppilaitosten lukemistoja. Parhaimmillaan kirja synnyttää työpaikoille suvaitsevaista ja innostavaa dialogia, josta kaikki hyötyvät.


ARTIKKELIT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti